3D tutorials, tips and techniques, inspiration and community.

Saturday, September 13, 2014

Cycles Workshop near Barcelona

This coming Friday, September 19th, as part of Dia de la llibertat del programari (Software Freedom Day,) organized by the open source advocate group Konfraria, in Palma de Cervelló, Catalonia, I will be teaching a free, two-hour long workshop on creating materials with Cycles.

This workshop is aimed at (non-raw) beginners and intermediate users of Blender, and will be taught in Catalan. I will be covering the fundamentals of Cycles, from a quick semi-technical explanation of what it is (an unbiased ray tracer) and what it can do (awesome stuff!) to a quick overview of its main features, such as its nodal workflow, render settings, and compositing-friendly capabilities. I encourage all attendees to bring their own laptops in order to better follow all the steps, and reproduce the results. I recommend that all attendees have the latest version of Blender installed, and strongly urge that you install the Node Wrangler (Node Efficiency Tools) add-on. Although, starting with the 2.71 version, it comes with Blender by default, just in case, here is the link to download it.

After a quick overview, I will talk about what a material is in the 3D rendering world, and how to approach the creation of materials so that they do what we need them to do, considering matters of time constrictions, production, in addition to subjective considerations.

The third part of the workshop will center around the creation of some of the basic materials. We will be going over how to create a basic mix shader, and how to use the Factor socket. After that, we will cover two-sided materials, placing decals, reusing and organizing materials, and finally the creation of a complex wood floor material.

____________________________

Resum del taller

Introducció
Cycles és, com Blender mateix, una eina en constant evolució, i intentar explicar-lo en un taller de dues hores és pràcticament impossible. Aquí ens concentrarem en aprendre a crear materials bàsics amb Cycles i tenir una idea de com se’n poden generar de més complexos.

Abans de començar seria interessant saber quin nivell de coneixements sobre Cycles i Blender tenen els assistens.

També, parlarem sobre què és un material. Es podria concebre com una interpretació subjectiva de la percepció de la superfície i el volum d’un objecte, de com es reflecteix la llum, i de quines característiques geomètriques en són d’importància.

No existeix cap material “tot terreny”. Els materials s’han de recolzar i depenen de la il·luminació, la geometria de l’objecte, la il·luminació global i els ajustos de renderitzat, entre altres.

Eines utilitzades
-Node Wrangler (Efficiency Tools). Ensenyar el funcionament de Control+Shift+Click (Preview node) i el de Shift+S (Switch node)
-Cycles addon, of course :)

Fonaments de Cycles
Què és Cycles?
Cycles és un unbiased renderer. És el que es diu un ray tracer render engine, generalment oposat a un path tracer, que introdueix un error (bias) que serveix per resoldre el “high frequency noise”. Cycles afecta tot el funcionament de Blender a molts nivells. Entre altres coses, permet treballar amb diferents render passes per compositing, ofereix previsualitzacions a temps real en el 3D viewport, i conté tota una sèrie d'eines específiques pel renderitzat eficient i el control de la càmera i la il·luminació.

Tipus de materials
-Material (Surface, Volume, Displacement)
-Lamp
-World

Nodes
-La correlació entre un workflow on s'utilitza la interfície principal i el nodal interface.
-Els colors dels sockets (endolls) dels nodes i la seva importància.
-La normalització dels valors (blanc i negre).
-Utilitzem el Viewer node (Control+Shift+Click) per veure quin efecte té el node en qüestió.

Creació de Materials
-Plàstic
Barrejar un Glossy amb un Diffuse amb un Layer Weight (Fresnel o Facing) com a factor.

-Materials diferents en cada cara
Com utilitzar el node Geometry per controlar què es veu i què no. Comparar aquest node amb el de Light Path, i amb les funcions de Ray Visibility en l’object tab del Properties panel.

-Col·locar una enganxina en un objecte
La utilització dels UV maps i els nodes necessaris per mapejar una imatge correctament. Nodes utilitzats: Texture Coordinate, Attribute, UV Map, conjuntament amb la creació de UV maps addicionals.

-Reutilitzar els materials
Grups de nodes per organització i reutilització.

-Crear un parquet procedural (exercici difícil)
Mirarem exemples i cadascú que ofereixi la seva solució.

Recursos externs essencials pels que vulguin endinsar-se en la creació de materials amb Cycles.
-CGTextures
-Good Textures
-Manual de Blender
-Blender Cookie
-Blender Guru
-Blender Diplom

No comments:

Post a Comment